4 online
Wielkość czcionki

Staże podyplomowe

Tagi:

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 kwietnia 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty kwota wynagrodzenia zasadniczego lekarza lub lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy wynosi 2.465 zł. Powyższa zmiana wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2019 roku. Departament Polityki Zdrowotnej prosi o wykazywanie nowych kwot wynagrodzenia zasadniczego w dokumentach przekazywanych do refundacji poniesionych kosztów za zadanie realizacji stażu podyplomowego lekarza lub lekarza dentysty, począwszy od rozliczenia za miesiąc lipiec 2019 roku.

Od stycznia 2001 roku Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawuje
nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłowym przebiegiem realizacji staży podyplomowych oraz ustala i aktualizuje listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy i zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Izby Lekarskie:

Naczelna Izba Lekarska,
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi,
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.

Zasady dotyczące realizacji i finansowania staży reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 474 ze zm.).

Uwaga!
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż podmioty zainteresowane prowadzeniem staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów zobligowane są do złożenia w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podania o wpis na listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych wraz z wypełnionym załącznikiem. W przypadku problemów z wypełnieniem załącznika prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu. Niezbędne dokumenty dostępne są poniżej.

Uruchomiono specjalny adres e-mail do kontaktu w sprawie staży podyplomowych: staze@lodzkie.pl.

Dodatkowe informacje:
Adam Banasiak
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 291 98 74

Ewelina Wajgner
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 75

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www