1 online
Wielkość czcionki

Staże podyplomowe

Tagi:

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 lutego 2020 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty kwota wynagrodzenia zasadniczego miesięcznego lekarza lub lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy wynosi 2.600 zł od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r., natomiast od dnia 1 kwietnia 2020 r. wynosi 2700 zł.

Od stycznia 2001 roku Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawuje
nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłowym przebiegiem realizacji staży podyplomowych oraz ustala i aktualizuje listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy i zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Izby Lekarskie:

Naczelna Izba Lekarska,
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi,
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.

Zasady dotyczące realizacji i finansowania staży reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 474 ze zm.).

Uwaga!
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż podmioty zainteresowane prowadzeniem staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów zobligowane są do złożenia w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podania o wpis na listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych wraz z wypełnionym załącznikiem. W przypadku problemów z wypełnieniem załącznika prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu. Niezbędne dokumenty dostępne są poniżej.

Uruchomiono specjalny adres e-mail do kontaktu w sprawie staży podyplomowych: staze@lodzkie.pl.

Dodatkowe informacje:
Adam Banasiak
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 291 98 74

Ewelina Wajgner
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 75

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www