1 online
Wielkość czcionki

Staże podyplomowe

Tagi:

Departament Polityki Zdrowotnej informuje, że zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia z dnia 30 czerwca 2021 roku kwota wynagrodzenia miesięcznego lekarza lub lekarza dentysty odbywającego staż podyplomowy od dnia 1 lipca 2021 r. wynosi 4186 zł.

Departament Polityki Zdrowotnej informuje o wejściu w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a tym samym wprowadzonych zmianach w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczących realizacji staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Ministerstwa Zdrowia w sprawie zasad realizacji stażu podyplomowego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii wirusem SARS-CoV-2.


Od stycznia 2001 roku Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego sprawuje
nadzór merytoryczny i finansowy nad prawidłowym przebiegiem realizacji staży podyplomowych oraz ustala i aktualizuje listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.

Szczegółowych informacji dotyczących trybu kierowania na staż podyplomowy i zasad jego odbywania udzielają Okręgowe Izby Lekarskie:

Naczelna Izba Lekarska,
Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi,
Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.

Zasady dotyczące realizacji i finansowania staży reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 roku w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 474 ze zm.).

Uwaga!
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego uprzejmie informuje, iż podmioty zainteresowane prowadzeniem staży podyplomowych dla lekarzy i lekarzy dentystów zobligowane są do złożenia w siedzibie głównej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podania o wpis na listę placówek uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych wraz z wypełnionym załącznikiem. W przypadku problemów z wypełnieniem załącznika prosimy o kontakt z pracownikiem Departamentu. Niezbędne dokumenty dostępne są poniżej.

Ustalone przez Marszałka Województwa Łódzkiego listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów
(stan na dzień 26 listopada 2021 roku oraz 28 września 2021 roku) dostępne są w załącznikach poniżej.

Uruchomiono specjalny adres e-mail do kontaktu w sprawie staży podyplomowych: staze@lodzkie.pl.

Dodatkowe informacje:
Adam Banasiak
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

tel. (42) 291 98 74

Ewelina Wajgner
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 75

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www