1 online
Wielkość czcionki

Przymus bezpośredni

Informujemy, iż lekarzem specjalistą w dziedzinie psychiatrii upoważnionym przez Marszałka Województwa Łódzkiego do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi jest Pan Paweł Ziomka, a w razie jego nieobecności Pan Tomasz Rudecki.

UWAGA!!!
Zawiadomienia o zastosowaniu przymusu bezpośredniego należy wysyłać na adres:

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi
ul. Aleksandrowska 159, 91-229 Łódź
numer fax: (42) 652-80-31
e-mail:
pawelziomka@gmail.com lub t.rudecki@interia.pl


W dniu 31 grudnia 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie stosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi (Dz.U.2018.2459).
Rozporządzenie zawiera m.in. nowe wzory „Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym, innym zakładzie leczniczym albo w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej”, „Karty zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osoby, której pomocy udziela zespół ratownictwa medycznego, albo w trakcie wykonywania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 albo w art. 46a ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego”, Karty „Oceny stanu fizycznego osoby z zaburzeniami psychicznymi unieruchomionej lub izolowanej”

Przy zawiadamianiu lekarza należy kierować się zapisami rozporządzenia MZ.

Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1878), upoważniony przez Marszałka lekarz ocenia w terminie 3 dni zasadność zastosowania przymusu bezpośredniego przez innego lekarza niż lekarz podmiotu leczniczego, pielęgniarkę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub kierującego akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

Kto zawiadamia lekarza upoważnionego przez Marszałka?

  • inny lekarz, niż lekarz podmiotu leczniczego,
  • kierownik jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
  • dysponent zespołów ratownictwa medycznego, jeżeli zlecającym jest kierujący akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.

Jak i kiedy zawiadamia się lekarza upoważnionego przez Marszałka?
Zawiadomienie do upoważnionego lekarza powinno zostać przesłane niezwłocznie po zastosowaniu przymusu. Mając na uwadze, że upoważniony lekarz musi dokonać oceny w ciągu 3 dni od zastosowania przymusu, należy je przesłać faksem lub mailem oraz tradycyjną drogą listowną.

W jaki sposób upoważniony lekarz dokonuje oceny?
Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego dokonywana jest na podstawie otrzymanych dokumentów. Lekarz uwzględnia przyczyny zastosowania przymusu bezpośredniego, w tym uzasadniające wybór środka przymusu bezpośredniego, czas stosowania przymusu oraz przyczyny jego ewentualnego przedłużenia, informację, czy osoba została uprzedzona, że środek ten ma zostać wobec niej podjęty, a także skutki stosowania przymusu bezpośredniego dla zdrowia danej osoby.

Informację o pozytywnej albo negatywnej ocenie upoważniony lekarz odnotowuje w zawiadomieniu, a jego kopię przekazuje powiadamiającemu o zastosowaniu przymusu. Kopię zawiadomienia dołącza się do historii choroby lub historii zdrowia i choroby.

Dodatkowe informacje:
Sylwia Kwiatkowska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 69

lub bezpośrednio upoważniony lekarz psychiatra

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (5 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www