1 online
Wielkość czcionki

Informacje dla powiatów i gmin

Konsultacje w zakresie projektów programów polityki zdrowotne.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) do zadań własnych samorządu województwa w zakresie zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez samorząd województwa należy w szczególności m.in. opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa - po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

W tym miejscu zamieszczane będą projekty programów polityki zdrowotnej, opracowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego (pliki poniżej).
Do projektów właściwe terytorialnie gminy i powiaty mogą zgłaszać ewentualne uwagi, w terminie do 7 dni od daty opublikowania danego projektu programu polityki zdrowotnej, na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, znajdującą się na platformie ePUAP lub w wersji papierowej na adres Urzędu.

Informacja na temat efektów programów polityki zdrowotnej realizowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego znajduje się w zakładce poniżej.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami oraz przesłania ewentualnych uwag.

PROJEKT PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI ZAKAŻEŃ WIRUSEM BRODAWCZAKA LUDZKIEGO (HPV) W LATACH 2022-2024

Data publikacji: 13.12.2021 r.
 
PROJEKT PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ DOFINANSOWANIA DO LECZENIA NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

Data publikacji: 15.02.2018 r.

PROJEKT PROGRAMU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO GRYPIE SEZONOWEJ DLA PRACOWNIKÓW PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Data publikacji: 03.10.2017 r.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www