0 online
Wielkość czcionki

Programy zdrowotne

Samorząd Województwa Łódzkiego wdraża i finansuje programy zdrowotne. Podstawą prawną do tych działań jest ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, która wskazuje, że do zadań województwa należy promocja i ochrona zdrowia. Ponadto, uprawnienia do realizacji programów zdrowotnych wynikają z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Realizatorzy programów polityki zdrowotnej wybierani są w ramach otwartego konkursu ofert.

Pierwszy program zdrowotny Samorząd zorganizował w 2004 roku. Dotyczył on profilaktyki gruźlicy płuc i nowotworów układu oddechowego. Od tego czasu z roku na rok liczba organizowanych działań profilaktycznych wzrastała. Łączna kwota wydatkowana z budżetu Województwa Łódzkiego w ciągu 13 lat na realizację programów profilaktycznych wyniosła ponad 6,2 mln złotych. Z badań skorzystało prawie 106 tys. mieszkańców regionu.

W 2018 roku Samorząd Województwa Łódzkiego finansował realizację 3 programów, z których mogli skorzystać mieszkańcy województwa łódzkiego. Poniżej znajdują się treści programów.

Dodatkowe informacje:

Kinga Kuczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 663 37 76


Zapraszamy!

Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www