1 online
Wielkość czcionki

Organizacje pozarządowe

Zestawienie kwot przeznaczonych na współpracę z organizacjami pozarządowymi w latach 2005-2016
Rok 2016 235 000 zł
Rok 2015 235 000 zł
Rok 2014 150 000 zł
Rok 2013 250 000 zł
Rok 2012 250 000 zł
Rok 2011 200 000 zł
Rok 2010 170 000 zł
Rok 2009 160 000 zł
Rok 2008 150 000 zł
Rok 2007 100 000 zł
Rok 2006 100 000 zł
Rok 2005 144 000 zł

Województwo Łódzkie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.).

Priorytetowe obszary zadań publicznych określane są corocznie w  Programie współpracy.

Podstawową formą współpracy jest zlecanie realizacji zadań publicznych w formie wspierania ich realizacji z jednoczesnym udzieleniem dotacji na ich realizację. Zlecanie zadań publicznych odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert bądź w trybie pozakonkursowym.

Dodatkowe informacje:
Natalia Garczyńska
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 291 98 76

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (4 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www