0 online
Wielkość czcionki

Jak wygląda procedura dotycząca uruchomienia programu?

Uruchomienie programu leczenia substytucyjnego wymaga podjęcia działań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

  1. Program leczenia substytucyjnego może być prowadzony wyłącznie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej posiadających w swojej strukturze Poradnię Leczenia Uzależnień,
  2. Program substytucyjny wymaga pozytywnej opinii Dyrektora Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, którą można uzyskać po złożeniu wniosku o wydanie opinii na temat programu leczenia substytucyjnego (wzór wniosku do pobrania na stronie),
  3. Po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora KBPN należy wystąpić do marszałka województwa o zezwolenie na prowadzenie leczenia substytucyjnego,
  4. Po uzyskaniu zezwolenia marszałka należy wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia o finansowanie świadczeń zdrowotnych w ramach: Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - Program substytucyjny,
  5. ZOZ przy zakładzie penitencjarnym występuje o zezwolenie Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na prowadzenie leczenia substytucyjnego również po otrzymaniu pozytywnej opinii Dyrektora KBPN.
Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www