Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Zespół Ochrony Zdrowia