Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)