Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi