Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi