Konferencja pt. „Modelowy program zdrowotny dotyczący profilaktyki wtórnej u pacjentów po Ostrych Zespołach Wieńcowych”