4 online
Wielkość czcionki

Prace Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację NPOZP

W Łódzkiem, od momentu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego prowadzone były intensywne prace nad Regionalnym programem ochrony zdrowia psychicznego dla województwa łódzkiego. Prace te prowadzone były w Departamencie Polityki Zdrowotnej, a ich efekty przedstawiane na posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację NPOZP.

  • 23 lutego 2011 r. - odbyło się pierwsze robocze spotkanie osób, które później zostały zaproszone do Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • 13 maja 2011 r. - I oficjalne spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • 6 czerwca 2011 r. - II spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • 14 czerwca 2011 r. - III spotkanie Wojewódzkiego Zespołu Koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • 1 lipca 2011 r. - Zarząd Województwa Łódzkiego zapoznał się i przyjął projekty dokumentów, stanowiących bazę dla Regionalnego Programu. Wszystkie dokumenty powstały w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a zostały zatwierdzone przez Wojewódzki Zespół koordynujący realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego,
  • 9 listopada 2011 r. - IV posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, na którym zaakceptowano i jednogłośnie przyjęto „Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015” (RPOZP). Prawo do głosu podczas ww. spotkania miało 15 członków Zespołu.
  • 12 czerwca 2012 r. - I w 2012 roku spotkanie Zespołu, na którym poruszono kwestie związane m.in ze sprawozdawaniem do Ministerstwa Zdrowia z działań zrealizowanych w ramach NPOZP w roku poprzednim, z zadaniami podjętymi w 2012 roku przez Departament Polityki Zdrowotnej wpisującymi się w cele RPOZP oraz określeniem dalszych działań Zespołu.
  • 25 września 2013 r. – I w 2013 roku spotkanie Zespołu, którego celem było m.in. uzgodnienie umiejscowienia i obszaru działania sieci centrów zdrowia psychicznego w województwie łódzkim.
  • 17 listopada 2014 r. - spotkanie dotyczące realizacji zadań wynikających z Regionalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015 w 2013 roku.
  • 21 grudnia 2015 r. - spotkanie podsumowujące działalność Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.3 (6 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www