0 online
Wielkość czcionki

Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej

Działaniem niezbędnym do rozpoczęcia prac nad Regionalnym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego było przygotowanie diagnozy zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim. Dokument pn.: „Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego” został opracowany w Departamencie Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w uzgodnieniu z członkami Wojewódzkiego Zespołu koordynującego realizację NPOZP. Celem tego dokumentu była weryfikacja i scharakteryzowanie zasobów opieki psychiatrycznej w województwie oraz ocena rozpowszechnienia najczęstszych zaburzeń psychicznych wśród mieszkańców naszego regionu. „Diagnoza” zawiera dane pochodzące z różnych źródeł m.in. Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi, Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz wybranych organizacji pozarządowych, których działania obejmują osoby z zaburzeniami psychicznymi. Składa się ona z 6 głównych części:

  1. Ambulatoryjna opieka psychiatryczna (m.in. informacje na temat częstości zaburzeń psychicznych, działalności poradni zdrowia psychicznego, terapii uzależnień i psychologicznych, świadczeń ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zatrudnienia w wybranych grupach zawodowych),
  2. Stacjonarna opieka psychiatryczna (m.in. informacje na temat rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych, zasobów łóżkowych oraz działalności w opiece stacjonarnej i dziennej, świadczeń stacjonarnej opieki psychiatrycznej finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zatrudnienia w wybranych grupach zawodowych),
  3. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (m.in. informacje na temat środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, domów pomocy społecznej, jednostek specjalistycznego poradnictwa),
  4. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami psychicznymi (uwzględnia m.in. Program Operacyjny Kapitał Ludzki i realizowane projekty oraz Centra Integracji Społecznej),
  5. Działania realizowane przez organizacje pozarządowe i inne podmioty (obejmuje opis działalności wybranych organizacji pozarządowych),
  6. Programy wojewódzkie (zawiera informacje o programach realizowanych przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz programach profilaktycznych Departamentu Polityki Zdrowotnej).
     

Dokumenty do pobrania

application/pdficonDiagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim-opracowanie wrzesień 2016 r.(1.02 MB)Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim - opracowanie wrzesień 2016 r.
application/pdficonDiagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim-opracowanie wrzesień 2015 r.(1.01 MB)Diagnoza zasobów opieki psychiatrycznej w województwie łódzkim - opracowanie wrzesień 2015 r.
application/pdficonDiagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie sierpień 2014 r. (728.73 KB)Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie sierpień 2014 r.
application/pdficonDiagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2013 r.(756.16 KB)Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2013 r.
application/pdficonDiagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2012 r.(1.27 MB)Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2012 r.
application/pdficonDiagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2011 r.(1.84 MB)Diagnoza stanu opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi dla województwa łódzkiego - opracowanie maj 2011 r.
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (5 votes)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www