0 online
Wielkość czcionki

Wojewódzki Zespół ds. zdrowia psychicznego

Wojewódzki Zespół do spraw zdrowia psychicznego
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 845/16 z dnia 19 lipca 2016 roku powołał Wojewódzki Zespół do spraw zdrowia psychicznego. Do zadań Zespołu należy udział w pracach nad regionalnymi dokumentami strategicznymi i programami polityki zdrowotnej z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, w szczególności tymi, których realizacja wynika z wytycznych i dokumentów krajowych (np. Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego).

W skład Zespołu wchodzą:
Przewodniczący Zespołu - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego oraz przedstawiciele:
1. Wojewody Łódzkiego
2. Prezydenta Miasta Łodzi
3. Sejmiku Województwa Łódzkiego
4. Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi
5. Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
6. Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
7. Konwentu Powiatów Województwa Łódzkiego
8. Kuratorium Oświaty w Łodzi
9. Sekcji Naukowej Suicydologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
10. Filii Łódzkiej Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
11. Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego
12. Stowarzyszenia Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół "Pomost
13. Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych
14. Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego
15. Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
16. Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
17. Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
18. Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi
19. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
20. Tomaszowskiego Centrum Zdrowia sp. z o.o.
21. Pabianickiego Centrum Medycznego sp. z o.o.
22. Biura Rzecznika Praw Pacjenta
23. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii
24. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www