0 online
Wielkość czcionki

Monitoring strategii polityki zdrowotnej na lata 2006-2013

Realizacja Strategii Polityki Zdrowotnej w latach 2006-2013 była systematycznie monitorowana, co pozwoliło na  regularną ocenę stopnia wdrażania celów i zadań określonych w tym dokumencie. Monitoring umożliwiał również śledzenie zmian zachodzących we wskaźnikach stanu zdrowia oraz opieki zdrowotnej w województwie łódzkim. Wyniki monitoringu były zamieszczane w dwuczęściowych opracowaniach:

  • część pierwsza dotyczyła realizacji celów Strategii Polityki Zdrowotnej za dany okres czasu;
  • część druga zawierała diagnozę stanu zdrowia mieszkańców województwa;

Powstało 6 takich dokumentów.

W 2015 roku przygotowano „Podsumowanie efektów Programu Wojewódzkiego - Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006 – 2013". Zawiera ono krótkie zestawienie efektów realizacji celów szczegółowych i zadań Strategii, w oparciu o monitoring przeprowadzony w 2013 roku, a także szczegółową analizę zmian sytuacji zdrowotnej mieszkańców regionu, w celu sprawdzenia, czy po 8 latach osiągnięty został główny cel tj. Podniesienie stanu zdrowotności mieszkańców woj. łódzkiego.

Wszystkie opisane dokumenty są dostępne poniżej. Zachęcamy także do zapoznania się z prezentacją na temat podsumowania realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej Województwa Łódzkiego na lata 2006-2013.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www