2 online
Wielkość czcionki

Polityka zdrowotna

Polityka zdrowotna Samorządu Województwa Łódzkiego polega przede wszystkim na wyznaczaniu priorytetów zdrowotnych i głównych kierunków działań w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców regionu, poprawy jakości i dostępu do świadczeń medycznych oraz umacniania stanu zdrowia społeczności poprzez działania profilaktyczne.

Głównym celem prowadzonej polityki zdrowotnej jest "Poprawa wybranych mierników stanu zdrowia mieszkańców województwa łódzkiego". Cel ten został zapisany w strategicznym dla regionu dokumencie pn. „Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”, który został przyjęty Uchwałą Nr 1249/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 października 2014 r.

Kluczowym kierunkiem działalności Samorządu Województwa Łódzkiego jest ochrona zdrowia psychicznego. Temu obszarowi dedykowany został oddzielny dokument - "Regionalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Województwa Łódzkiego na lata 2011-2015”, przyjęty Uchwałą Nr 2061/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 listopada 2011 r.

W ramach prowadzonej polityki zdrowotnej Województwo Łódzkie włącza się również w inne działania m.in. o charakterze krajowym, których realizacja może przynieść wymierne korzyści w zakresie zaspokajania potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa. Przykładem jest uczestnictwo w Programie „Partnerstwo dla Transplantacji”.

W niniejszym dziale znajdziecie Państwo informacje na temat wymienionych powyżej dokumentów, jak również wcześniejszych działań podejmowanych przez Województwo w w ramach prowadzonej polityki zdrowotnej.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www