0 online
Wielkość czcionki

Konferencja "Zdrowie dzieci jest najważniejsze"

W ramach obchodów Roku Janusza Korczaka, w które aktywnie włącza się Samorząd Województwa Łódzkiego, 26 czerwca 2012 roku odbyła się konferencja samorządowa „Zdrowie dzieci jest najważniejsze”. Patronat honorowy nad konferencją objął Pan Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka.

Spotkanie było okazją do podjęcia debaty w gronie osób, które w swojej pracy zawodowej zajmują się sprawami ochrony zdrowia i znają dobrze problemy z tym związane. W konferencji wziął udział Pan Dariusz Klimczak, członek Zarządu województwa łódzkiego oraz Pani Barbara Sochal – Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka.

Wśród prelegentów znaleźli się: Pani prof. dr hab. Maria Gołębiowska – Ośrodek Pediatryczny im. Janusza Korczaka w Łodzi, Pani dr hab. n. med. prof. nadzw. Agnieszka Gmitrowicz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Pan prof. dr hab. n. med. Jerzy Stańczyk - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pediatrii, Pani Aleksandra Bilska - Przedstawiciel Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi, Pani dr n. med. Joanna Ruszkowska – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pan Jan Kałużny - Sekretarz Gminy Rząśnia, Pan Marek Pałasz - Sekretarz Gminy Biała Rawska, Pani Magdalena Wachowicz-Skóra - Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej, Pan Piotr Kowalski, Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki.

Konferencję otworzyła i prowadziła Pani Dorota Łuczyńska - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Pani Barbara Sochal – Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka przeczytała list od Rzecznika Praw Dziecka, w którym Pan Marek Michalak podziękował za zaproszenie na konferencję oraz przedstawił postać Janusza Korczaka jako Starego Doktora będącego wzorem dla wszystkich lekarzy.

Pani prof. dr hab. Maria Gołębiowska z Ośrodka Pediatrycznego im. Janusza Korczaka w Łodzi przybliżyła wszystkim historię oraz niezwykle ważną rolę Szpitala dla dzieci im. Anny Marii (obecnie im. Janusza Korczaka) w rozwoju pediatrii łódzkiej.

Informacje na temat sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego opowiedział prof. Jerzy Stańczyk – Konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii. Pan profesor zaprezentował szczegółowe dane epidemiologiczne dotyczące populacji dzieci i młodzieży oraz działalności szpitali pediatrycznych na terenie województwa. W swoim wystąpieniu Pani prof. Agnieszka Gmitrowicz - Konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży przedstawiła aktualne problemy w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Łódzkiem dotyczące braku psychiatrów dzieci i młodzieży, słabej opieki psychiatrycznej opieki środowiskowej oraz dużego obciążenia oddziałów szpitalnych przyjęciami młodzieży z ciężkimi zaburzeniami zachowania.

Pani Aleksandra Bilska – Przedstawiciel WSSE w Łodzi przedstawiła inicjatywy jakie są podejmowane w ramach obchodów Roku Janusza Korczaka przez Wojewódzką oraz Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne. Pani dr n. med. Joanna Ruszkowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprezentowała najnowsze dane epidemiologiczne na temat poziomu aktywności fizycznej, nadwagi i otyłości dzieci i młodzieży w Polsce. Omówione zostały również zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej.

W trakcie spotkanie poruszono również kwestię działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wspierania rozwoju zdrowia fizycznego i psychospołecznego małych pacjentów. O programach zdrowotnych dla dzieci i młodzieży oraz działaniach podejmowanych na rzecz dzieci w swoich gminach opowiadali Sekretarz Gminy Rząśnia Pan Jan Kałużny oraz Pan Marek Pałasz - Sekretarz Miasta - Gminy Biała Rawska.

Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia Departamentu Polityki Zdrowotnej - Pani Magdalena Wachowicz-Skóra zaprezentowała inicjatywy na rzecz profilaktyki chorób realizowanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Poświęcono również uwagę portalowi dotyczącemu profilaktyki zdrowotnej który docelowo ma stanowić platformę wiedzy na temat działań prozdrowotnych w województwie. Na zakończenie konferencji jej uczestnicy mogli zapoznać się z Wideotłumaczem Języka Migowego przeznaczonego dla Urzędów i Instytucji. Przedstawiciel Polskiego Związku Głuchych Oddział w Łodzi Pan Piotr Kowalski opowiedział na temat urządzenia, w świetle ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu oraz zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Twoja ocena: Brak Średnia: 1 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www