1 online
Wielkość czcionki

Programy zdrowotne współfinansowane z UE - archiwum konkursów 2018

13 grudnia 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłosił konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

Konkurs dotyczy realizacji działań wynikających z: „Programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną dla mieszkańców województwa łódzkiego”. Program będzie realizowany w latach 2019-2022. Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 8 368 815,00 PLN.

W ramach przedmiotowego konkursu możliwa będzie realizacja:

  • promocja i informacja o Programie
  • kwalifikacja pacjentów do Programu oraz działania diagnostyczne w ramach etapu następuje weryfikacja czy osoby zgłaszające się do udziału w Programie spełniają kryteria kwalifikujące do Programu, kryteria wykluczenia oraz dokonywana jest ocena stanu zdrowia psychicznego pacjentów przy pomocy kwestionariuszy/testów: skali PSS-10, skali GSES, GHQ
  • realizacja modułów warsztatowych składający się z treningów: rozwijania umiejętności psychospołecznych, radzenia sobie ze stresem, rozwijania umiejętności emocjonalnych, zarządzania sobą w czasie oraz relaksacyjnych.

Ponadto pacjent ma możliwość skorzystania z:
- indywidualnych konsultacji psychologicznych i/lub
- psychiatrycznych oraz
- zajęć aktywności fizycznej.

  • oceny skuteczności programu (końcowe indywidualne konsultacje z psychologiem lub lekarzem psychiatrą).

Nabór wniosków odbędzie się w terminie 28 stycznia - 11 lutego 2019.

Szczegółowe informacje: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3119-poddzialanie-x-3-1-programy-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-ulatwiajace-powroty-do-pracy-oraz-umozliwiajace-wydluzenie-aktywnosci-zawodowej

Kontakt bezpośredni: https://rpo.lodzkie.pl/punkty-informacyjne

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www