0 online
Wielkość czcionki

Medycyna pracy - archiwum konkursów 2018

W związku z podjęciem uchwały przez ZWŁ w dniu 28 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego.

Treść ogłoszenia

Data publikacji: 28.05.2018 r.
Termin składania ofert: 15.06.2018 r. do godz. 16:00

Lista wyłonionych oferentów


W związku z podjęciem uchwały przez ZWŁ w dniu 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wyboru Komisji Konkursowej i ogłoszenia konkursu ofert dla powiatu zduńskowolskiego z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia usług medycznych na realizację zadania z zakresu medycyny pracy na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów lub kursów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną w 2018 roku.

Treść ogłoszenia

Data publikacji: 17.04.2018 r.
Termin składania ofert: 02.05.2018 r. do godz. 16:00

Lista wyłonionych oferentów


Konkurs ofert na wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu, studiów lub kursów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną w 2018 roku.

Treść ogłoszenia

Data publikacji: 28.02.2018 r.
Termin składania ofert: 14.03.2018 r. do godz. 16:00

Lista wyłonionych oferentów
Informacja o wniesieniu i rozstrzygnięciu protestu

Lista podmiotów, z którymi podpisano umowę

Agnieszka Cała
Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
tel. (42) 663 31 21
agnieszka.cala@lodzkie.pl
medycyna.pracy@lodzkie.pl

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www