5 online
Wielkość czcionki

Konkursy

Zarząd Województwa Łódzkiego każdego roku (najczęściej w I kwartale) ogłasza konkursy ofert dla jednostek ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Tematyka konkursów dotyczy przeważnie:

  • realizacji programów profilaktycznych,
  • wsparcia realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia,
  • realizacji zadań z zakresu medycyny pracy.

W zależności od potrzeb Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza także konkursy na stanowiska kierownicze w jednostkach ochrony zdrowia podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego.

W niniejszym dziale znajdą Państwo aktualne informacje o przeprowadzanych konkursach, wszelkie dokumenty niezbędne do wzięcia udziału w nich (również warunki uczestnictwa) oraz rozstrzygnięcia konkursów zakończonych.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www