0 online
Text size

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

10 December 2017

Każdego roku 10 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Został on ustanowiony dla upamiętnienia uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w dniu 10 grudnia 1948 roku. Zgodnie z jej zapisami wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia lub jakiegokolwiek innego stanu. http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/prawa_czlowieka/10_grudnia_miedzynarodowym_dniem_praw_czlowieka

No votes yet
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www