"Złota setka" szpitali 2011 - uroczystość wręczenia wyróżnień - październik 2011 r.