I w 2012 roku posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu ds. Psychiatrii