Zrewitalizowany Ośrodek Pediatryczny im. dr Janusza Korczaka już otwarty