2 online
Text size

Programy zdrowotne współfinansowane z UE

Konkurs nr RPLD.10.03.01-IZ.00-10-001/19, którego przedmiotem jest Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych z terenów województwa łódzkiego na lata 2019-2023 (https://rpo.lodzkie.pl/images/2019/128-nabor-10.3.1/zal15.pdf).
Konkurs realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałania X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie na realizację projektów obejmujących m. in.:

 • Konsultacje lekarza rehabilitanta i onkologa
 • Konsultacje lekarzy innych specjalności np. ortopedy, neurologa, chirurga i innych
 • Zabiegi fizjoterapeutyczne
 • Terapie logopedyczne
 • Psychoterapie indywidualne oraz grupowe
 • Konsultacje dietetyczne
 • Zajęcia aktywności fizycznej
 • Szkolenia dla personelu medycznego
 • Koszty dojazdu pacjentów na wizyty oraz opieką nad osobą niesamodzielną
 • Koszty zarządzania i promocji projektu

Odbiorcami projektów są mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej, w trakcie leczenia lub po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 15 658 370,00 PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie odbędzie się od 31 marca do 15 kwietnia 2019.

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu,
– z wyłączeniem:

 • osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Należy również spełnić wymogi wynikające ze szczegółowych kryteriów dostępu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/3287-poddzialania-x-3-1-programy-z-uwzglednieniem-rehabilitacji-medycznej-ulatwiajace-powroty-do-pracy-oraz-umozliwiajace-wydluzenie-aktywnosci-zawodowej-program-rehabilitacyjny-dla-pacjentow-onkologicznych-z-terenu-wojewodztwa-lodzkiego

Your rating: None Average: 5 (1 vote)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www