0 online
Text size

Biblioteka dokumentów

Sprawozdania

Informacja kwartalna o zaciągniętych kredytach długoterminowych
06/09/2011
Informacja kwartalna o zaciągniętych kredytach długoterminowych

Prezentacje

Rola technologii ICT w reorganizacji sektora ochrony zdrowia w województwie łódzkm, Urząd Marszałkowski w Łodzi, Marcin Zawisza
22/09/2011
Internetowe Konto Pacjenta(IKP) - swobodne zarządzanie dokumentacją medyczną, CSIOZ, Leszek Sikorski
22/09/2011
eHealth Platform in Lombardy Region, Lombardia Informatica, Walter Cossutta
22/09/2011
Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych, CSIOZ, Kazimierz Frączkowski
22/09/2011
Italian Experience with e-Health, NoemaLife, Fabio Rossi
22/09/2011
The role of informatrion technology in the reorganization of the health system in Lombardy, Lomardia Informatica, Andrea Migliavacca
22/09/2011
The Health Care System in Italy and Lombardy, Vice Chairman of Lombardia Informatica, Alberto Dapra
22/09/2011
Sytuacja zdrowotna oraz organizacja systemu opieki zdrowotnej w województwie łódzkim, Dorota Łuczyńska - Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej (LVIII Sesja Sejmiku Województwa Łódzkiego - Łódź, 29.06.2010 r.)
06/09/2011
Prezentacja (Łódź, 29.06.2011 r.)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www