0 online
Text size

RSS - NewsAktualności

16/02/2011

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi oraz Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim potwierdziły swoją przynależność do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm.

więcej
11/02/2011

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard, Fiorenzo Angeliniego z 13 maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.

więcej
11/02/2011

Serdecznie zachęcamy gminy z terenu województwa łódzkiego do udziału w II edycji Konkursu „ZDROWA GMINA" organizowanego przez Polską Unię Onkologii.

więcej
01/02/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2011 rok.

więcej
31/01/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracyna wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną.

więcej
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www