1 online
Text size

3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych

Dzień Osób Niepełnosprawnych

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Został on ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, aby zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa.

Z tej też okazji swoje przesłanie wygłosił sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon.

"Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzimy pamiętając o przyjętej niedawno ambitnej Agendy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju - 2030. Ten globalny plan działań wzywa nas do „niepozostawiania nikogo w tyle”.

Budowanie zrównoważonego i inkluzywnego świata dla wszystkich ludzi wymaga pełnego zaangażowania się zarówno osób pełnosprawnych, jak i niepełnosprawnych. Agenda 2030 zawiera wiele kwestii dotyczących osób niepełnosprawnych. Właśnie dlatego musimy działać razem, aby wprowadzić jej postanowienia w życie.

Na początku roku, podczas Trzeciej Światowej Konferencji Narodów Zjednoczonych na Temat Zapobiegania i Ograniczania Skutków Katastrof dostrzegliśmy kluczową rolę, jaką osoby niepełnosprawne mogą odegrać w promowaniu powszechnych działań dotyczących wczesnego reagowania w sytuacjach zagrożenia katastrofami naturalnymi. W przyszłym roku, podczas Trzeciej Konferencji NZ w sprawie Mieszkalnictwa i Zrównoważonego Rozwoju Miast (HABITAT III) odbędą się dyskusje nad nową agendą rozwoju urbanistycznego, która sprawi że nasze miasta będą inkluzywne, dostępne i zrównoważone. Głos osób niepełnosprawnych będzie miał kluczowe znaczenie dla przebiegu tej debaty.

Patrząc w przyszłość, musimy wzmocnić nasze działania i politykę rozwoju, aby mieć pewność, że powszechny dostęp jest częścią inkluzywnego i zrównoważonego rozwoju. Wymaga to pogłębienia naszej wiedzy - również poprzez bardziej wszechstronne i uporządkowane dane - na temat wyzwań, z jakimi muszą zmagać się osoby niepełnosprawne. Niezbędne jest również zapewnienie osobom niepełnosprawnym rozwoju i wykorzystywania różnych możliwości.

Razem z osobami niepełnosprawnymi możemy dokonać światowego postępu, tak aby nikogo nie pozostawić w tyle"
.

Źródło: Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie (UNIC/Warsaw)

No votes yet
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www