1 online
Text size

Ruszył konkurs "Łódzkie ma pomysł na zdrowie - warsztaty edukacyjno-rozowjowe dla dzieci i młodzieży"

Ruszył konkurs "Łódzkie ma pomysł na zdrowie - warsztaty edukacyjno-rozowjowe dla dzieci i młodzieży"

Przedmiotem konkursu jest zadanie pn. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie – warsztaty edukacyjno-rozwojowe dla dzieci i młodzieży”, które oferuje przeprowadzenie konsultacji z psychologiem i warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży z terenu województwa łódzkiego.

Podczas indywidulanych konsultacji z psychologiem zostanie przeprowadzona ocena stanu psychicznego dziecka. Konsultacje mogą zostać realizowane w oparciu o posiadane narzędzia diagnostyczne. Każdorazowo przed przystąpieniem
do badania rodzic/opiekun zostanie poinformowany o celach, korzyściach i ewentualnych zagrożeniach wynikających z udziału dziecka w realizowanym zadaniu oraz potwierdzi zgodę na uczestnictwo własnoręcznym podpisem. Uczestnicy, u których przeprowadzone zostanie badanie będą mieli możliwość wzięcia udziału w warsztatach edukacyjno-rozwojowych obejmujących łącznie 5 obszarów.

Warsztaty będą odbywały się według określonego harmonogramu (stanowiącego element konkursu) i obejmują 5 dwugodzinnych sesji. Liczebność grupy powinna zawierać się w granicach 8-12 osób. Każde spotkanie będzie prowadzone przez co najmniej jednego psychologa.

Celem zadania jest rozszerzenie działań w obszarze zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Ponadto kształtowanie postaw i stylu życia wzmacniającego zdrowie psychiczne, a także rozwijanie umiejętności społecznych i samodoskonalących.

Populacja objęta zadaniem: dzieci i młodzież w wieku 11-13 lat lub 14-17 lat (według roku urodzenia) z terenu województwa łódzkiego – konieczność wyboru grupy wiekowej przez Oferenta na etapie składania ofert.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 czerwca 2017 roku, godz.16.00.

Więcej informacji.

No votes yet
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www