0 online
Wielkość czcionki

Biblioteka dokumentów

Sprawozdania

Załącznik nr 1A i 1B (PLANY mienie ruchome i sprzet; inwestycje)
09/01/2020
Załącznik nr 1A i 1B
Załącznik nr 2 (SPRAWOZDANIE mienie ruchome i sprzęt)
11/01/2016
Arkusz nr 1 - informacje ogólne o jednostce
06/09/2011
Arkusz nr 1
Arkusz nr 2 - zasoby ludzkie (demografia)
06/09/2011
Arkusz nr 2
Arkusz nr 3 - zasoby ludzkie (zatrudnienie)
06/09/2011
Arkusz nr 4 - bilans, rachunek zysków i strat
06/09/2011
Arkusz nr 4
Arkusz nr 5 - koszty i przychody według ośrodków powstawania
06/09/2011
Arkusz nr 8 - wykorzystanie łóżek szpitalnych
06/09/2011
Arkusz nr 8
Informacja kwartalna o zaciągniętych kredytach długoterminowych
06/09/2011
Informacja kwartalna o zaciągniętych kredytach długoterminowych
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www