1 online
Wielkość czcionki

Ratownictwo medyczne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednostkami systemu są: szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot leczniczy, w skład którego wchodzi któraś z jednostek systemu jest nazywany dysponentem jednostki.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

  • specjalistyczne „S” (w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny);
  • podstawowe „P” (z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarką lub ratownikiem medycznym).

Z jednostkami systemu współpracują centra urazowe i jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tj. oddziały, które udzielają świadczeń specjalistycznych np. kardiologii inwazyjnej, leczenia udarów, toksykologii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalistyczne oddziały dziecięce).
Ponadto z systemem współpracują służby Policji i Straży Pożarnej.

Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast na poziomie województwa organizowanie i koordynowanie systemu należy do Wojewody, który tworzy wojewódzki plan działania systemu. Plan określa szczegółowo sposób funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także organizację systemu powiadamiania o zdarzeniach nagłych w województwie.

W województwie łódzkim funkcjonują 103 zespoły ratownictwa medycznego, w tym:

  • 23 specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego (typu S)
  • 80 podstawowych zespołów ratownictwa medycznego (typu P), w tym 2 czasowe zespoły ratownictwa medycznego typu „P” 12-godzinne

Na terenie Łodzi w okresie od 1 maja do 30 września działają dodatkowo 2 motocykle ratunkowe, które stanowią rozszerzenie dwóch zespołów ratownictwa medycznego typu S o dodatkową osobę uprawnioną do wykonywania medycznych czynności ratunkowych przemieszczającą się na motocyklu.

W przypadku zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych zespołów. Każdy zespół ratownictwa medycznego ma wyznaczony obszar działania, aby zapewnić, że karetka dojedzie na miejsce zdarzenia w odpowiednim czasie.

Poza zespołami ratownictwa medycznego w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim wchodzą:

  • 1 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Filia w Łodzi stacjonujący w Porcie Lotniczym Łódź, im. Wł. Reymonta
  • 20 szpitalnych oddziałów ratunkowych (6 w Łodzi i 14 w innych miastach województwa)

Z systemem współpracują:

  • oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zlokalizowane w 34 szpitalach
  • Centrum Urazowe funkcjonujące w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi przy ul. Pabianickiej 62
  • Centrum Urazowe dla dzieci, które zlokalizowane jest w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 281/289

Do centrów urazowych przyjmowane są osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała.

Koordynację działania ratownictwa medycznego zapewnia stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi:

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
tel.: (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
e-mail: 05-wkrm@lodz.uw.gov.pl

Więcej informacji na temat sposobu organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim można znaleźć w Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego, dostępnym na stronie htps://www.gov.pl/web/uw-lodzki/ratownictwo-medyczne

 

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2021

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www