0 online
Wielkość czcionki

Ratownictwo medyczne

Organizacja systemu ratownictwa medycznego w Polsce

Ratownictwo medyczne jest to system, który tworzy się w celu zapewnienia pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W Polsce sposób organizacji systemu ratownictwa medycznego określa ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Jednostkami systemu są: szpitalne oddziały ratunkowe i zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Podmiot leczniczy, w skład którego wchodzi któraś z jednostek systemu jest nazywany dysponentem jednostki.

Zespoły ratownictwa medycznego dzielą się na:

 • specjalistyczne „S” (w skład których wchodzą co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym lekarz oraz pielęgniarka lub ratownik medyczny);
 • podstawowe „P” (z co najmniej dwiema osobami uprawnionymi do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym pielęgniarką lub ratownikiem medycznym).

Z jednostkami systemu współpracują centra urazowe i jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego (tj. oddziały które udzielają świadczeń specjalistycznych, niedostępnych w większości innych szpitali, np. kardiologii inwazyjnej, leczenia udarów, toksykologii, neurochirurgii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, specjalistyczne oddziały dziecięce).
Ponadto z systemem współpracują służby Policji i Straży Pożarnej.

Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego na terenie kraju sprawuje Minister Zdrowia. Natomiast na poziomie województwa organizowanie i koordynowanie systemu należy do Wojewody, który tworzy wojewódzki plan działania systemu. Plan określa szczegółowo sposób funkcjonowania jednostek systemu ratownictwa medycznego oraz podmiotów z nimi współpracujących, a także organizację systemu powiadamiania o zdarzeniach nagłych w województwie.

A jak to wygląda w województwie łódzkim?

Od 1 kwietnia 2019 roku zaczął działać nowy system organizacji Państwowego Ratownictwa Medycznego. Województwo łódzkie stanowi obecnie 1 rejon operacyjny (wcześniej było podzielone na 20 rejonów operacyjnych). Zmienili się również dysponenci zespołów ratownictwa medycznego. Do 31 marca 2019 roku były nimi podmioty publiczne i niepubliczne. Od 1 kwietnia 2019 roku dysponentami karetek w województwie łódzkim jest  konsorcjum, w skład którego wchodzi
Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (lider konsorcjum) oraz 11 szpitali, w tym:

 1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 2. Zduńskowolski Szpital Powiatowy sp. z o.o.,
 3. Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.,
 4. Szpital Powiatowy w Radomsku,
 5. SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie,
 6. Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie,
 7. Poddębickie Centrum Zdrowia sp. z o.o.,
 8. Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o.,
 9. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,
 10. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu,
 11. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim.

W województwie funkcjonują 103 zespoły ratownictwa medycznego, w tym:

 • 23 zespoły ratownictwa medycznego typu „S”
 • 78 zespołów ratownictwa medycznego typu „P"
 • 2 czasowe zespoły ratownictwa medycznego typu „P” 12-godzinne

W przypadku zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym istnieje możliwość uruchomienia dodatkowych zespołów. Każdy zespół ratownictwa medycznego ma wyznaczony obszar działania, aby zapewnić, że karetka dojedzie na miejsce zdarzenia w odpowiednim czasie.

Poza zespołami ratownictwa medycznego w skład systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w województwie łódzkim wchodzą:

 • 1 śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Filia w Łodzi stacjonujący w Porcie Lotniczym Łódź, im. Wł. Reymonta
 • 18 szpitalnych oddziałów ratunkowych (4 w Łodzi i 14 w innych miastach województwa)

Z systemem współpracują:

 • oddziały szpitalne wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego, zlokalizowane w 34 szpitalach
 • Centrum Urazowe funkcjonujące w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, do którego przyjmowane są osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego z ciężkimi, mnogimi lub wielonarządowymi obrażeniami ciała.

Koordynację działań jednostek systemu zapewnia, działające w systemie całodobowych dyżurów, stanowisko wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego
tel.: (+48) 42 664-14-49, 42 664-14-50
fax: (+48) 42 664-14-45
e-mail: 05-wkrm@lodz.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje na temat sposobu organizacji i funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w województwie łódzkim można znaleźć w opracowanym przez Wojewodę „Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego”.

Opracowanie własne na podstawie:
1. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
2. Plan Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

Ostatnia aktualizacja: 23.12.2019 r.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (2 głosy)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www