1 online
Wielkość czcionki

Projekty unijne w walce z Covid-19

W związku z pandemią COVID-19 Województwo Łódzkiego rozpoczęło w kwietniu 2020 roku realizację dwóch dużych projektów unijnych dotyczących zapobiegania oraz zwalczania na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się COVID-19 wśród mieszkańców regionu, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020. Projekty dotyczą zakupów sprzętu i aparatury medycznej, środków transportu oraz środków ochrony indywidualnej.

Wśród najistotniejszych, już dokonanych zakupów sprzętowych są m.in. 34 ambulanse specjalistyczne, 6 tomografów komputerowych, 3 ECMO żylno-żylne, 89 respiratorów, 85 kardiomonitorów, 26 urządzeń do wentylacji nieinwazyjnej, 9 aparatów RTG i 5 USG, 269 pomp infuzyjnych i objętościowych, 86 łóżek intensywnej terapii, 6 monitorów parametrów życiowych. Łącznie do placówek medycznych trafi blisko 1.600 sztuk sprzętu i aparatury.

Zakupiono również znaczące ilości środków ochrony indywidualnej, w tym m.in. miliony rękawic ochronnych, setki tysięcy masek ochronnych, dziesiątki tysięcy przyłbic ochronnych, kombinezonów, ubrań i fartuchów.

W 2021 roku Województwo Łódzkie kontynuuje zakupy sprzętu, aparatury medycznej oraz środków ochrony indywidualnej dokonywane w ramach projektu pn. „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”.

W tym roku udało się zwiększyć wartość projektu o kwotę ponad 55 mln złotych, która w całości zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony indywidualnej takich między innymi jak: kombinezony ochronne, fartuchy, maseczki, rękawice, gogle i przyłbice oraz przekazania ich wybranym podmiotom leczniczym celem dostosowania do bezpiecznego świadczenia kompleksowej opieki nad osobami z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków epidemii COVID-19 oraz wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego w województwie łódzkim poprzez wsparcie podmiotów leczniczych w regionie, polegające na zakupie niezbędnych środków ochrony osobistej. Łączna wartość obu projektów to ponad 172 mln złotych.

Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www