3 online
Wielkość czcionki

RSS - AktualnościAktualności

01/02/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2011 rok.

więcej
31/01/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracyna wykonywanie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół oraz studentów i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do placówki dydaktycznej i posiadających skierowanie na badania wydane przez placówkę dydaktyczną.

więcej
28/01/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu medycyny pracy wykonywanie świadczeń zdrowotnych w bloku tematycznym: ambulatoryjna rehabilitacja lecznicza, uzasadniona stwierdzoną patologią zawodową dla pacjentów z terenu województwa łódzkiego.

więcej
21/01/2011

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkursy ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach programów profilaktycznych pn.: "Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia – wczesne wykrywanie wad wzroku i zeza u dzieci", "Program zapobiegania próchnicy dla dzieci w wieku szkolnym", "Program zapobiegania zaburzeniom depresyjnym dla dzieci i młodzieży".

więcej
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www