0 online
Wielkość czcionki

Zrewitalizowany Ośrodek Pediatryczny im. dr Janusza Korczaka już otwarty

Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka

19 września 2014 roku, z udziałem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia oraz Członków Zarządu, Marcina Bugajskiego i Dariusza Klimczaka otwarto zrewitalizowany Ośrodek Pediatryczny im. dr J. Korczaka. Zamiast tradycyjnej wstęgi, uczestnicy uroczystości uwolnili kolorowe balony, które poszybowały ponad przebudowany obiekt.

Rewitalizacja Ośrodka Pediatrycznego im. dr J. Korczaka możliwa była dzięki środkom unijnym oraz środkom pochodzącym z budżetu województwa łódzkiego.

Celem projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego zespołu dawnego szpitala pediatrycznego im. Anny Marii przy ul. Piłsudskiego 71” było zrewitalizowanie unikatowej substancji architektonicznej na zdegradowanym obszarze, zwiększenie atrakcyjności tego obszaru poprzez przywrócenie mu dawnej świetności i funkcjonalności. Wszystko po to, aby Ośrodek mógł ponownie prawidłowo funkcjonować i służyć nadal małym pacjentom, spełniając wszelkie obecnie obowiązujące normy. Rozwiązania techniczne, jakie zostały zastosowane w ramach projektu są zgodne z wytycznymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi.

Rewitalizacja umożliwiła utworzenie w zmodernizowanych budynkach nowoczesnego kompleksu świadczącego usługi zdrowotne w rejonie pediatrii, dzięki czemu mieszkańcy województwa łódzkiego będą mieli zapewniony dostęp do kompleksowej opieki medycznej, która poprzez podniesienie jakości świadczonych usług, będzie w stanie sprostać oczekiwaniom pacjentów pod względem jakości i operatywności działań medycznych z dziedziny pediatrii. Zapewni opiekę medyczną świadczoną przez pracowników o najwyższych kwalifikacjach zawodowych, w warunkach spełniających wszelkie normy i standardy europejskie.

Utworzony w efekcie rewitalizacji kompleks będzie leczyć ok. 600 tys. dzieci rocznie w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia. Szpital będzie gotowy na przyjęcie pacjentów na przełomie października i listopada 2014 r., po całkowitym wyposażeniu obiektów w meble i sprzęt. W Ośrodku funkcjonować będą oddziały: chirurgii dziecięcej, otolaryngologiczny, alergologii i interny dziecięcej, izba przyjęć i ambulatorium pomocy doraźnej.

Więcej zdjęć na stronie www.lodzkie.pl

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www