2 online
Wielkość czcionki

Szpital inwestuje w ekologię

Szpital inwestuje w ekologię

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 1 405 000 zł na realizację zadania: „Poprawa efektywności energetycznej Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla Centrum Psychiatrycznego w Warcie”.

Dnia 30 sierpnia 2018 roku Pani Dyrektor Magdalena Banach reprezentująca Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość projektu: 7 309 521 zł
Kwota dofinansowania w formie pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi: 1 405 000 zł

Celem bezpośrednim zadania jest ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie Centrum Psychiatrycznego w Warcie.

Zakres projektu obejmuje roboty budowlane, instalację fotowoltaiczną, instalację pomp ciepła w pomieszczeniu na potrzeby c.o. i c.w.u., budowę instalacji dolnego źródła ciepła wraz z technologią pomp ciepła. 

Więcej informacji na stronie www.zainwestujwekologie.pl

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www