0 online
Wielkość czcionki

Narodowy Fundusz Zdrowia szkoli!

Narodowy Fundusz Zdrowia szkoli!

Narodowy Fundusz Zdrowia organizuje dwa rodzaje szkoleń dotyczących kontraktowania świadczeń. Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szkolenie dotyczące zasad kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce odbędzie się 6 – 7 października 2015 r. w Warszawie. Szkolenie to skierowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych, których obowiązki związane są z kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych w ramach umów z OW NFZ lub udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
Szkolenie z zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w oparciu o przepisy dyrektywy transgranicznej, realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej", odbędzie się dwóch terminach: 14 – 15 października 2015 r. w Gdańsku oraz 28 – 29 października w Poznaniu. Szkolenie adresowane jest do pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych i administracyjnych (rejestratorki, lekarze, osoby rozliczające świadczenia, wystawiające faktury, pielęgniarki, personel zarządzający placówkami medycznymi), których obowiązki związane są z definiowaniem, wyceną, rozliczaniem świadczeń zdrowotnych, udzielaniem informacji oraz obsługą pacjenta w szeroko rozumianym zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej, zatrudnionych w podmiotach leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ lub udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów.
 

Źródło oraz więcej informacji:
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zaproszenie-na-szkolenie,6745.html
www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/zaproszenie-na-szkolenie,6746.html

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www