0 online
Wielkość czcionki

Łódzkie w pilotażu leczenia udarów

Tagi:
Łódzkie w pilotażu leczenia udarów

Szpital im. Kopernika w Łodzi znajdzie się w wąskiej grupie szpitali w Polsce uczestniczących w pilotażowym programie leczenia udaru. Będzie więcej pieniędzy i więcej możliwości.

Również w „Koperniku” będą leczeni pacjenci chorzy na rdzeniowy zanik mięśni.

Wiadomość przywiózł do Łodzi minister zdrowia Łukasz Szumowski, którego zaprosił marszałek Grzegorz Schreiber. Minister zapowiedział na konferencji prasowej (16 maja), że Regionalne Centrum Udarowe działające w ramach Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi będzie wśród wybranych szpitali w kraju, które będą realizować leczenie w ramach programu pilotażowego leczenia udarów metodą trombektomii mechanicznej.

Choroby układu sercowo-naczyniowego, w tym udary mózgu, są pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Rocznie dochodzi w Polsce do około 60 tys. udarów mózgu, z czego około 80 proc. to udary niedokrwienne. Najskuteczniejszą metodą leczenia udaru niedokrwiennego, która pozwala uniknąć powikłań, a w szczególności paraliżu, jest trombektomia mechaniczna. Polega ona na mechanicznym usunięciu skrzepu z naczynia. Istotne jest, aby ten zabieg odbył się w ciągu 6 godzin od wystąpienia udaru, co wymaga szybkiej diagnostyki i przekazania pacjenta do odpowiedniej jednostki, która może taki zabieg wykonać.

Pilotaż działa w kraju od grudnia ubiegłego roku, jednak przy pierwszym rozdaniu nominacji do programu, Łódzkie było pominięte. O zmianę tego stanu rzeczy dostęp do najnowocześniejszej metody leczenia udarów niedokrwiennych zabiegało środowisko lekarskie Łodzi i regionu, które wsparł marszałek Grzegorz Schreiber.

Celem programu jest stworzenie sieci całodobowego leczenia udaru niedokrwiennego w Polsce, żeby minimalizować ryzyko paraliżu i powikłań poudarowych. Ważna będzie przy tym ocena skuteczności praktycznej w warunkach polskich oraz wypracowanie optymalnego modelu organizacji leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego.
- Całodobowa gotowość do trombektomii z dużym prawdopodobieństwem pozwala uniknąć tego, czego w udarze boimy się najbardziej, czyli potocznie mówiąc paraliżu – mówił na konferencji minister Łukasz Szumowski. – Pacjent ma szanse na normalne funkcjonowanie, bo będzie o każdej porze dnia i nocy mógł otrzymać pomoc zespołu, który doskonale się na tym zna.

Włączenie Regionalnego Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu do pilotażu, umożliwi mieszkańcom województwa łódzkiego dostęp do najskuteczniejszej obecnie metody leczenia udaru niedokrwiennego, a zatem da szansę na przeżycie udaru i dalsze normalne życie.
Szpital, żeby dostać się na listę placówek pilotażowych musiał spełnić odpowiednie wymogi. To mi.in.:

  • posiadanie zespołu specjalistów w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej, neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii, neurologii, kardiologii, angiologii, chirurgii naczyniowej;
  • doświadczenie potwierdzone uczestniczeniem w co najmniej 150 zabiegach z zakresu neuroradiologii, w tym co najmniej 50 zabiegach przeprowadzonych samodzielnie lub wykonaniem 50 zabiegów z zakresu endowaskularnego leczenia naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych;
  • posiadanie oddziału neurologii z oddziałem lub pododdziałem udarowym;
  • posiadanie pracowni hemodynamiki lub pracowni radiologii zabiegowej;
  • posiadanie oddziału neurochirurgii;
  • zapewnienie całodobowej gotowości do realizacji procedury.

Wojewódzkiego Centrum Onkologii i Traumatologii im. Kopernika w Łodzi jest jedynym w województwie łódzkim centrum doświadczonym w stosowaniu trombektomii mechanicznej. - Pracuje tutaj wielodyscyplinarny zespół neurologów, kardiologów, neurochirurgów, neuroradiologów i anestezjologów. Szpital dysponuje wszystkimi potrzebnymi oddziałami, pracownią hemodynamiczną, kardiologiczną oraz neuroradiologiczną i aparaturą, która jest wymagana zgodnie z rozporządzeniem do wykonywania zabiegów trombektomii. Jest tutaj też szpitalny oddział ratunkowy, Centrum Urazowe i lądowisko dla śmigłowców LPR czynne całą dobę, co umożliwia przyjmowanie pacjentów kwalifikowanych do trombektomii z całego województwa łódzkiego – zachwalał Wojciech Szrajber, dyrektor szpitala im. Kopernika.

Obecnie szpital ponosi koszty przeprowadzenia takich zabiegów, mimo to ich liczba stale rośnie. - W szpitalu uruchomiony zostanie również system teleinformatyczny umożliwiający przesyłanie danych dotyczących stanu zdrowia pacjentów pomiędzy Centrum a innymi podmiotami leczniczymi samorządu województwa łódzkiego – dodała Bożena Adamkiewicz, konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. - Rozwiązanie ma pozwolić lekarzowi pracującemu w Centrum na dokonanie pierwszej diagnozy pacjenta przebywającego w innym szpitalu wraz z oceną możliwości zastosowania trombektomii mechanicznej. W efekcie do centrum udarowego trafialiby pacjenci w rozpoznaniem kwalifikującym ich do tego leczenia.

Marszałek Grzegorz Schreiber przypomniał również, że w grudniu 2018 roku Regionalne Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu w Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi zostało uhonorowane najwyższym wyróżnieniem Europejskiej Organizacji Udaru Mózgu Angels uzyskując diamentowy status. Jest on przyznawany ośrodkom, które zapewniają najlepszą opiekę nad pacjentami z udarem i spełniają najwyższe standardy jakości w ich leczeniu. Do tej pory uzyskało go jedynie 5 ośrodków w Polsce i 17 na świecie. Powyższa nobilitacja jest potwierdzeniem wysokiej jakości świadczonych usług w Regionalnym Centrum Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu.

Pilotaż potrwa do 30 listopada 2020 roku.

Dyrektor łódzkiego oddziału NFZ Artur Olsiński poinformował też na konferencji o nowym programie lekowym dotyczącym rdzeniowego zaniku mięśni. W Łódzkiem będą go realizować tylko dwa szpitale: im. Kopernika w Łodzi (leczenie dorosłych pacjentów) oraz Centrum Zdrowia Matki Polki (leczenie dzieci).
Program lekowy to świadczenie gwarantowane, a leczenie odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Program hamuje postęp choroby uważanej dotychczas za nieuleczalną; występującej zarówno u dzieci jak i dorosłych. Szpital im. Kopernika w Łodzi będzie obejmował leczeniem pacjentów z SMA z województwa łódzkiego oraz świętokrzyskiego, ale do ośrodka zgłaszają się też pacjenci z województw małopolskiego, dolnośląskiego oraz mazowieckiego. Szpital określa docelową grupę na około 30 pacjentów, ale mogą się do niego zgłaszać pacjenci z innych województw.

jg

Źródło: www.lodzkie.pl

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www