0 online
Wielkość czcionki

I etap informatyzacji Szpitala w Bełchatowie zakończony

I etap informatyzacji Szpitala w Bełchatowie zakończony

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył realizację zadania: „Budowa przyłączy teletechnicznych”, stanowiącego komponent projektu pn. „Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 Priorytetowa IV Społeczeństwo informacyjne Działanie IV.2 E-usługi publiczne.

Koszt zakończonych prac ukształtował się na poziomie 58.917,00 , a zakres rzeczowy zadania „Budowa przyłączy teletechnicznych” obejmował:

  • budowę kanalizacji teletechnicznej pierwotnej,
  • budowę studni kablowych,
  • budowę przepustów,
  • nadzór inwestorski dla prac budowlanych.

Działania polegające na budowie przyłączy teletechnicznych komplementarne również z projektem realizowanym przez Samorząd Województwa Łódzkiego Regionalny System Informacji Medycznej (RSIM), w ramach którego w zbudowanej kanalizacji kablowej zostaną zainstalowane światłowody, celem połączenia siecią strukturalną wszystkich budynków Szpitala.

Ponadto projekt pn. „Rozbudowa systemu przetwarzania danych elektronicznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie” obejmuje działania związane z:

  1. informatyzacją w Zakładzie diagnostyki obrazowej polegającą na zakupie, instalacji i konfiguracji serwera oraz pomocniczego sprzętu informatycznego,
  2. dostawą i uruchomieniem oprogramowania laboratorium szpitalnego w Zakładzie diagnostyki laboratoryjnej.

Szacowany koszt projektu to około 1 mln zł. Działania w zakresie informatyzacji diagnostyki obrazowej i diagnostyki laboratoryjnej oraz przygotowania projektu i jego promocji będą współfinansowane w ramach środków unijnych. Oznacza to, ze Szpital uzyska dofinansowanie na poziomie około 700 tys. zł.

Celem bezpośrednim inwestycji jest budowa systemu informatycznego dla potrzeb elektronicznego obiegu dokumentów. Modernizacja i rozwój posiadanej infrastruktury informatycznej zdecydowanie usprawni procesy diagnostyczne oraz czas oczekiwania na diagnozę i leczenie bez konieczności przenoszenia dokumentacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami Szpitala, jak również pomiędzy placówkami, szczególnie gdy sytuacja wymaga leczenia pacjenta w różnych ośrodkach ochrony zdrowia. Projekt usprawni zatem system przekazywania danych pomiędzy konkretnymi jednostkami szpitalnymi, zapewni stały dostęp do informacji o pacjentach – zarówno najnowszych, jak i tych wcześniejszych (dane medyczne, wgląd w historię pacjenta, poszczególne hospitalizacje, wyniki badań) oraz umożliwi zlecanie badań oraz tworzenie ich opisów za pośrednictwem archiwum oszczędzając tym samym czas i zapewniając wyższy komfort nie tylko pracownikom Szpitala, ale i pacjentom, którzy będą sprawniej diagnozowani.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www