2 online
Wielkość czcionki

Dzień Ratownictwa Medycznego

Dzień Ratownictwa Medycznego

Dziś, 13 października obchodzimy Dzień Ratownictwa Medycznego, ustanowiony na mocy art. 9 ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym  (tj. z 2013 roku, poz. 757 z późn. zm.).

Ustawa wprowadza Dzień Ratownictwa Medycznego, wskazując patrona ratowników - bł. Gerarda de Martiguesa. Data 13 października nie jest przypadkowa, bowiem właśnie tego dnia w kościele rzymsko-katolickim przypada dzień wspomnienia błogosławionego.
Gérard de Martigues, rycerz, urodził się około 1040 r. i pochodził najprawdopodobniej z Martigues we Francji (Prowansja). Był on założycielem Zakonu Szpitalników św. Jana Chrzciciela, przekształconego przez niego z bractwa kupców włoskich z miasta Amalfi, działającego przy szpitalu św. Jana Jałmużnika w Jerozolimie. Celem działalności szpitala było niesienie pomocy pielgrzymom zmierzającym do Ziemi Świętej. Dzięki swojej nieprzeciętnej charyzmie został przełożonym owego bractwa i szpitala oraz usytuowanego za murami Jerozolimy leprozorium św. Łazarza. Błogosławiony Gerard uznawany jest przez to za pierwszego wielkiego mistrza obu zakonów: Zakonu św. Jana Chrzciciela oraz Zakonu św. Łazarza (źródło: Piotr Pochopień, Komentarz do art. 9 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, stan prawny 01.09.2013 r.).

Wykonywanie zawodu ratownika medycznego polega na:

  • zabezpieczeniu osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu działań zapobiegających zwiększeniu liczby ofiar i degradacji środowiska;
  • dokonywaniu oceny stanu zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i podejmowaniu medycznych czynności ratunkowych;
  • transportowaniu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • komunikowaniu się z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego i udzielaniu jej wsparcia psychicznego w sytuacji powodującej stan nagłego zagrożenia zdrowotnego;
  • organizowaniu i prowadzeniu zajęć z zakresu pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz medycznych czynności ratunkowych

W województwie łódzkim, zadania ratownictwa medycznego realizuje 11 dysponentów obsługujących 20 rejonów operacyjnych, w których rozmieszczonych jest 98 zespołów ratownictwa medycznego (dodatkowo w okresie od 15 czerwca do 15 września w godzinach 9-21 na Zalewie Sulejowskim i na Zbiorniku Jeziorsko funkcjonuje jeden zespół podstawowy wodny). Przyjmowanie zgłoszeń oraz dysponowanie zespołami zapewnia 21 stanowisk dyspozytorów medycznych (dane na podstawie Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego, 2014 r.).


Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego, Dyrekcja oraz Pracownicy Departamentu Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łodzkiego życzą wszystkim Pracownikom Ratownictwa Medycznego wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości, ludzkiej życzliwości, optymizmu, poczucia dobrze wypełnionego obowiązku oraz szczęścia w życiu osobistym.


Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www