1 online
Wielkość czcionki

Dr Stanisław Rybicki i jego szpital - zapraszamy na wystawę!

Dr Stanisław Rybicki i jego szpital - zapraszamy na wystawę!

Regionalna Akademia Twórczej Przedsiębiorczości wspólnie z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach zapraszają na wystawę pamiątek i eksponatów historycznych poświęconą szpitalowi i jego założycielowi – Stanisławowi Rybickiemu.

Szpital w Skierniewicach ma już 116 lat. O tym, jak wyglądał niegdyś gabinet lekarski oraz kim tak naprawdę był założyciel szpitala, dr Stanisław Rybicki, będzie się można przekonać podczas wernisażu wystawy, który odbędzie się w Skierniewicach, w siedzibie RATP przy ul. Piłsudskiego 2 już w czwartek, 17 września br. o godz. 18.00.

Stanisław Rybicki to postać niezwykle barwna. Filozof, podróżnik, ale i utalentowany artystycznie lekarz-położnik, przybył do Skierniewic w 1867 roku niedługo po tym, jak otrzymał dyplom lekarski skończywszy Szkołę Główną w Warszawie. Od początku swojego pobytu w Skierniewicach Rybicki angażował się w sprawy społeczne miasta, został on również mianowany lekarzem powiatowym miasta. To dzięki niemu powstała m.in. pierwsza w Skierniewicach straż ogniowa. Jednak starania warszawskiego lekarza od początku dążyły do powołania pierwszego w mieście nowoczesnego szpitala.

Gdy w 1867 utworzono powiat skierniewicki jasnym stało się, że dotychczasowy szpital-przytułek przy ul. Św. Stanisława nie odpowiadał potrzebom miasta powiatowego. Rozważano możliwość rozbudowy przytułku, lub budowy nowego szpitala. Dzięki silnej osobowości Rybickiego i jego konsekwentnym działaniom zdecydowano się na to drugie rozwiązanie. Ostatecznie, po wielu trudnościach w 1896 roku rozpoczęto budowę szpitala, którą ukończono trzy lata później.
Historyczny budynek szpitala istnieje do dzisiaj przy ul. Stanisława Rybickiego 1. Obecnie mieści się w nim siedziba administracji oraz kilka z przychodni przyszpitalnych.

Kolejną datą przełomową dla skierniewickiego szpitala jest rok 1965. Wraz z dynamicznym rozwojem miasta w okresie po II wojnie światowej rozbudowywano również skierniewicki szpital. W 1958 roku dysponował on już 180 łóżkami, a po oddaniu do użytku nowego, głównego budynku w 1965 roku szpital mógł przyjąć 230 pacjentów jednorazowo.

Kolejne lata to dalszy, dynamiczny rozwój Skierniewic związany z napływem okolicznej ludności, a tym samym dalszy rozwój szpitala. W 1975 roku, gdy Skierniewicom nadano prawa miasta wojewódzkiego, Wojewódzki Szpital Zespolony liczył już 459 łóżek (pracowało w nim wówczas 93 lekarzy).

Pomimo reformy administracyjnej z 1999 roku, gdy Skierniewice spadły do rangi miasta na prawach powiatu grodzkiego, szpital pozostaje nadal w randze wojewódzkiego. Obecnie podlega Samorządowi Województwa Łódzkiego. W kwietniu 2015 roku placówka uhonorowała swojego właściciela powracając do nazwy: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach.

Źródło: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www