3 online
Wielkość czcionki

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwala na inwestowanie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny bełchatowskiego Szpitala

Dofinansowanie ze środków unijnych pozwala na inwestowanie w nowoczesny sprzęt d

Już po raz kolejny dzięki środkom unijnym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył realizację projektu pn.: „Wzrost wykorzystania nowoczesnych technologii medycznych w procesie diagnozowania pacjentów Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakup – 64-rzędowego tomografu komputerowego ”.

W minionym okresie programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 aplikowano o dofinansowanie na zakup nowego tomografu komputerowego, gdyż poprzedni aparat nie spełniał potrzebnych wymagań, był już stary i przestarzały oraz nie był w stanie przeprowadzać precyzyjnych badań. W 2009 r. rozpoczęto pracę nad realizacją projektu i tak w 2011 r. został zakupiony 64 – rzędowy tomograf komputerowy, który dzięki niezwykłej precyzji doskonale sprawdza się w diagnozowaniu wielu schorzeń. Pozwala wykryć zmiany chorobowe, których mniej zaawansowane tomografy nie mają szans uwidocznić. Ponadto zastosowane w tomografie nowoczesne rozwiązania technologiczne wykorzystywane są w szerokiej gamie badań pozwalając również na skrócenie czasu trwania badania.

Tomograf wyposażony jest w automatyczną strzykawkę stosowaną do dożylnego podawania środków kontrastowych. Pozwala ona programować szybkość oraz dawki środka kontrastowego, co dodatkowo podnosi jakość wykonywanych badań.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 Oś priorytetowa V Infrastruktura społeczna Działanie V.1 infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wyniosła 2 705 594,37 zł, w tym środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 736 298,70 zł oraz z dotacji Budżetu Województwa Łódzkiego – 1 964 260,00 zł.

Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www