0 online
Wielkość czcionki

„Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii”

„Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii”

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zakończył II etap i tym samym cały projekt pn.: „Informatyzacja procesów diagnostycznych w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie – wdrożenie e – radiologii” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013 zgodnie z zapisami Umowy nr UDA-RPLD.04.02.00-00-004/12.

Całkowita wartość projektu wyniosła 3 238 041,90 zł, a montaż finansowy ukształtował się następująco:  • dofinansowanie pozyskane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 752 335,62 zł stanowiące 85% poniesionych kosztów;
  • dotacja ze środków budżetu Województwa Łódzkiego - 345 736,86 zł;
  • środki własne Szpitala – 139.969,42 zł.

Celem realizacji projektu było usprawnienie pracy Szpitala poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych. Efektem tych działań jest skrócenie czasu obsługi pacjentów oraz ich oczekiwania na udzielenie świadczeń medycznych, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa danych pacjentów pozostających pod opieką Szpitala. Realizacja projektu umożliwiła także szybki dostęp do gromadzonych informacji oraz ich łatwą prezentację i analizę, co również jest niezbędne dla zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług medycznych. Ponadto prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przyczyni się do obniżenia kosztów związanych ze sporządzaniem, udostępnianiem i przechowywaniem danych, a także udoskonali przeszukiwanie i użytkowanie zasobów zgromadzonych w systemach informatycznych.

Realizacja zadania inwestycyjnego została podzielona na dwa etapy w okresie 2-letnim (2014-2015). W ramach projektu Szpital rozbudował infrastrukturę informatyczną poprzez zakup następujących urządzeń i programów informatycznych:

  • urządzeń sieci komputerowej, a w szczególności macierz dyskową (1 szt.) oraz switch (4 szt.),
  • stacji roboczych (50 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla lekarzy z medycznym monitorem referencyjnym (50 szt.),
  • stacji roboczych (2 szt. wraz z klawiaturą, myszką i systemem operacyjnym) dla radiologów z kartą dedykowaną (2 szt.) i monitorem specjalistycznym (2 szt.),
  • specjalistycznych monitorów diagnostycznych (4 szt.) wraz z zestawem kalibracyjnym (1 szt.),
  • platformy serwerowej, składający się z UPS (2szt.), serwera (1 szt.), platformy do zarządzania infrastrukturą (1 szt.) oraz VM Ware (1 szt.),
  • oprogramowania bazodanowego (1 szt.), oprogramowania narzędziowo – wirtualizacyjnego (1 szt.) oraz oprogramowania radiologicznego typu PACS/RIS
  • (1 szt.).

Oddziały szpitalne oraz poradnie specjalistyczne zostały doposażone w narzędzia usprawniające proces diagnozowania, poprzez szybki dostęp do badań obrazowych, możliwość dokonania szybkiej oceny i analizy przy pomocy specjalistycznej aparatury informatycznej. Realizacja zadania stanowi więc kolejny krok do kompleksowej informatyzacji bełchatowskiej placówki.
Źródło: Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowi

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www