1 online
Wielkość czcionki

Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych

Program rehabilitacyjny dla pacjentów onkologicznych

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza mieszkańców województwa łódzkiego do skorzystania z bezpłatnych świadczeń w „Programie rehabilitacyjnym dla pacjentów onkologicznych z terenu województwa łódzkiego” realizowanym w latach 2019-2023 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Program skierowany jest do mieszkańców województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej*, którzy są w trakcie leczenia lub są po zakończonym radykalnym leczeniu z powodu choroby nowotworowej.

Rodzaje działań podejmowanych w ramach Programu:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń i kwalifikacja do Programu.
  2. Przebieg programu, który obejmuje działania ukierunkowane w głównej mierze na zapobieganie powstawania oraz redukcję ubytków funkcjonalnych związanych z operacją chirurgiczną, radioterapią czy leczeniem cytostatykami, a w szczególności mające na celu:
  • przywracanie prawidłowej ruchomości w stawach i siły mięśniowej,
  • poprawę sprawności i wydolności fizycznej,
  • redukcję obrzęków chłonnych, zapobieganie wadom postawy lub korekcję nieprawidłowej postawy ciała,
  • zmniejszanie neuropatii,
  • poprawę stanu psychicznego uczestników.

Interwencje uwzględniają świadczenia z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, kinesiotapingu, psychoonkologii, edukacji zdrowotnej oraz poradnictwa żywieniowego.

Inne działania, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach Programu to:

  1. Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla uczestnika projektu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem.
  2. Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia.

Lista realizatorów Programu w załączniku poniżej.

Więcej informacji: https://rpo.lodzkie.pl/

oraz


Główny Punkt Informacyjny w Łodzi
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
pn. 8.00-18.00, wt.– pt. 8.00-16.00
tel. 42 663-31-07, 42 663-34-05, 42 291-97-60

*Według „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020”,osoba w wieku aktywności zawodowej to „aktywna zawodowo osoba w wieku 15 lat i więcej (zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem). O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien – w przypadku górnej granicy – decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osoby lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym).

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www