0 online
Wielkość czcionki

Światowy Dzień Zdrowia 2012

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest od 52 lat, 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Hasło tegorocznej edycji to „Więcej zdrowiawięcej życia”.

Tegoroczne obchody mają ma na celu zwrócenie uwagi na problem starzenia się społeczeństwa i wynikających z tego zmian w demografii ludności świata oraz potrzebę prowadzenia edukacji w tym zakresie.

Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisują się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012.

Szacuje się, że w najbliższym czasie na świecie liczba osób w wieku powyżej 80 i 90 będzie najwyższa w historii ludzkości. Do 2050 roku udział osób w wieku powyżej 80 lat w populacji ogólnej wzrośnie prawie czterokrotnie.

W 2010 roku przeciętna liczba lat dalszego trwania życia w województwie łódzkim osiągnęła, podobnie jak rok wcześniej, najniższe w Polsce wartości – 70,1 dla noworodka płci męskiej i 79,4 dla noworodka płci żeńskiej. Nadal w regionie zauważalny był wzrost liczby ludności w wieku poprodukcyjnym (kobiety powyżej 60 roku życia, mężczyźni 65 lat i więcej). W 2010 roku liczba mieszkańców z tego przedziału wiekowego wynosiła 477.566, o 7.284 więcej niż w roku poprzednim. W tej grupie znaczną większość stanowiły kobiety – 71,4%.

Jednocześnie, województwo łódzkie charakteryzowało się najwyższym odsetkiem osób w wieku poprodukcyjnym w Polsce (18,8%), którego wielkość w skali kraju wynosiła 16,9% Według danych prognostycznych dla regionu łódzkiego, osoby w wieku poprodukcyjnym w 2035 roku mają stanowić aż 28,7 % mieszkańców.

Obserwowane w województwie zjawisko starzenia się społeczeństwa ma nadal istotny wpływ na kształtowanie się zachorowalności i chorobowości, w szczególności na choroby przewlekłe, tj. choroby układu krążenia, układu oddechowego, pokarmowego, nowotwory i schorzenia narządu ruchu.

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www