0 online
Wielkość czcionki

Kampania „Zgoda na życie”

Kampania „Zgoda na życie”

Kampania edukacyjna Ministerstwa Zdrowia „Zgoda na Życie” ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat medycyny transplantacyjnej oraz budowanie szerokiego poparcia społecznego dla idei dawstwa narządów, komórek i tkanek.

Działania związane z kampanią potrwają do końca 2016 r. Kampania finansowana jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011 – 2020.

Polskie prawo pozwala na pobranie narządów, jeśli zmarły nie zgłosił za życia swojego sprzeciwu. W praktyce często nie dochodzi jednak do przeszczepienia ze względu na negatywną opinię bliskich osoby zmarłej, którzy nie znając woli odchodzącego, deklarują, iż wyrażał on za życia swój sprzeciw w ich obecności. Takie oświadczenie, złożone pisemnie przez co najmniej dwie osoby bliskie ma moc prawną i skutkuje brakiem możliwości pobrania.

Mimo iż ponad połowa Polaków zgadza się na oddanie po swojej śmierci narządów do transplantacji, tylko co piąty rozmawiał na ten temat z bliskimi. Aż 80% Polaków nie zna woli swoich najbliższych w tej sprawie. To oznacza, że niemal 30 milionów Polaków nie potrafiłoby odpowiedzieć na pytanie lekarza „czy zmarły chciałby żeby jego narządy zostały oddane do przeszczepu w przypadku śmierci?”

Kampania ma nie tylko spełniać funkcję informacyjną, ale zachęcać do rozmowy z rodziną i publicznego wyrażania swojego stanowiska.

Więcej informacji znaleźć można na stronie kampanii: http://www.zgodanazycie.pl

Źródło: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/kampania-zgoda-na-zycie
http://www.zgodanazycie.pl

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www