0 online
Wielkość czcionki

Aktualności

22/02/2012

W dniu 13 lutego br. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie podpisał Umowę o dofinansowanie Projektu „Termomodernizacja obiektu Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie” w ramach działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

więcej
20/02/2012

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił pierwszy i drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2012 rok:

więcej
WOMP CP-L
17/02/2012

Poradnia Promocji Zdrowia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze (WOMP CP-L) w Łodzi zaprasza do udziału w realizowanych Programach Promocji Zdrowia.

więcej
Konkursy ofert w 2012 roku
03/02/2012

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkursy ofert na realizację zadań z zakresu medycyny pracy:

więcej
Konkursy ofert w 2012 roku
27/01/2012

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił konkursy ofert na realizację programów profilaktycznych pn.:

więcej
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www