2 online
Wielkość czcionki

Konkurs ofert ogłoszony

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia na 2011 rok.

Więcej informacji znajduję się w zakładce Konkursy oraz w BIP-ie Województwa Łódzkiego.

Jeszcze nie zagłosowałeś
Projekt i wykonanie:Projektowanie i tworzenie stron www